کارزان نور
کارزان نور
%0

تۆمارکردن

2007/01/08

بەشداری

57

[IMG]http://kurdishweb.net/customavatars/avatar213_14.gif[/IMG]
2007/04/15

كوردستان پۆست هاكك كرا

Re: كوردستان پۆست هاكك كرا ...

2007/04/15

كوردستان پۆست هاكك كرا

Re: كوردستان پۆست هاكك كرا ...

2007/04/14

كوردستان پۆست هاكك كرا

Re: كوردستان پۆست هاكك كرا ...

2007/04/14

كوردستان پۆست هاكك كرا

Re: كوردستان پۆست هاكك كرا ...

2007/04/08

پرسیارێک بۆ کاک کارزان نوری

Re: پرسیارێک بۆ کاک کارزان نوری ...

2007/04/05

پرسیارێک بۆ کاک کارزان نوری

Re: پرسیارێک بۆ کاک کارزان نوری ...

2007/03/29

نرخی سۆفتوێر لەکوردستان

Re: نرخی سۆفتوێر لەکوردستان ...

2007/02/14

داوای ڤێستاو شێوازەکانی بکە لێرە ...!

Re: داوای ڤێستاو شێوازەکانی بکە لێرە ...! ...

2007/02/14

داوای ڤێستاو شێوازەکانی بکە لێرە ...!

Re: داوای ڤێستاو شێوازەکانی بکە لێرە ...! ...

2007/02/13

Windoes Vista In Floppy Size

Re: Windoes Vista In Floppy Size ...

2007/02/13

داوای ڤێستاو شێوازەکانی بکە لێرە ...!

Re: داوای ڤێستاو شێوازەکانی بکە لێرە ...! ...

2007/02/12

Windoes Vista In Floppy Size

Re: Windoes Vista In Floppy Size ...

پەڕەکان

نەخشەی چالاکی