وشـــــیار
وشـــــیار
%0

تۆمارکردن

2007/01/09

بەشداری

102

2007/06/01

دوو ‌برسيار

Re: دوو ‌برسيار ...

2007/05/31

Kurdistan Air

Re: Kurdistan Air ...

2007/05/30

دوو ‌برسيار

Re: دوو ‌برسيار ...

2007/05/30

گە‌رانە‌و‌ەی msvcr71.dll

Re: گە‌رانە‌و‌ەی msvcr71.dll ...

2007/05/28

ئه کتیڤ کردنی ویندۆز

Re: ئه کتیڤ کردنی ویندۆز ...

2007/05/28

سلاو

Re: سلاو ...

2007/05/28

سلاو

Re: سلاو ...

2007/05/12

کو‌ردستان نێت

Re: کو‌ردستان نێت ...

2007/05/01

گەیاندنی کابل لە کۆمپوتەرەوە بۆ تیڤی

Re: گەیاندنی کابل لە کۆمپوتەرەوە بۆ تیڤی ...

2007/04/25

backgammon

Re: backgammon ...

2007/04/23

ڤایرۆز

Re: ڤایرۆز ...

2007/04/22

updat

Re: updat ...

2007/04/22

ڤایرۆز

Re: ڤایرۆز ...

2007/04/21

ڤایرۆز

Re: ڤایرۆز ...

پەڕەکان