هونەر
هونەر
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

138

2003/11/27

فلاشێكی كوردەواریم گەرەكه.

و: فلاشێكی كوردەواریم گەرەكه. ...

2003/11/27

فریام كه ون!!!!!!!!!!!!!!!!تخوا

و: فریام كه ون!!!!!!!!!!!!!!!!تخوا ...

2003/11/26

فلاشێكی كوردەواریم گەرەكه.

و: فلاشێكی كوردەواریم گەرەكه. ...

2003/11/26

فریام كه ون!!!!!!!!!!!!!!!!تخوا

و: فریام كه ون!!!!!!!!!!!!!!!!تخوا ...

2003/11/26

فریام كه ون!!!!!!!!!!!!!!!!تخوا

و: فریام كه ون!!!!!!!!!!!!!!!!تخوا ...

2003/11/26

فریام كه ون!!!!!!!!!!!!!!!!تخوا

و: فریام كه ون!!!!!!!!!!!!!!!!تخوا ...

2003/11/25

( وانه ی سه ره تا بۆ فێربوونی ماڵپه ڕ به فلاش ) و به به لاش

و: ( وانه ی سه ره تا بۆ فێربوونی ماڵپه ڕ به فلاش ) و به به ل ...

2003/11/25

( وانه ی سه ره تا بۆ فێربوونی ماڵپه ڕ به فلاش ) و به به لاش

و: ( وانه ی سه ره تا بۆ فێربوونی ماڵپه ڕ به فلاش ) و به به ل ...

2003/11/24

( وانه ی سه ره تا بۆ فێربوونی ماڵپه ڕ به فلاش ) و به به لاش

و: ( وانه ی سه ره تا بۆ فێربوونی ماڵپه ڕ به فلاش ) و به به ل ...

2003/11/24

گرتنی دەنگ لە كۆمپیتەر

و: گرتنی دەنگ لە كۆمپیتەر ...

2003/11/23

كامێرا ...

و: كامێرا ... ...

2003/11/23

ئایه چۆن بتوانم قه باره ی فایلێكی ڤیدێۆیی بچوك بكه مه وه

و: ئایه چۆن بتوانم قه باره ی فایلێكی ڤیدێۆیی بچوك بكه مه وه ...

2003/11/21

كامێرا ...

و: كامێرا ... ...

پەڕەکان