هونەر
هونەر
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

138

2003/12/02

پاس وۆرد بیرچونەوه

و: پاس وۆرد بیرچونەوه ...

2003/12/02

پاس وۆرد بیرچونەوه

و: پاس وۆرد بیرچونەوه ...

2003/12/02

پاس وۆرد بیرچونەوه

و: پاس وۆرد بیرچونەوه ...

2003/11/30

كێشه یه كم هه یه له گه ڵ ماڵپه ڕه كه م .. بۆ گۆرانی دانان !! یارمه تی سوپاس

و: كێشه یه كم هه یه له گه ڵ ماڵپه ڕه كه م .. بۆ گۆرانی دانان !! ...

2003/11/29

پر سیا ر به س تو خو ا و‌ه ك ‌ ‌هه ژا ر جو ا بم نه ده نه وه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

و: پر سیا ر به س تو خو ا و‌ه ك ‌ ‌هه ژا ر جو ا بم نه ده نه ...

2003/11/29

كێشه یه كم هه یه له گه ڵ ماڵپه ڕه كه م .. بۆ گۆرانی دانان !! یارمه تی سوپاس

و: كێشه یه كم هه یه له گه ڵ ماڵپه ڕه كه م .. بۆ گۆرانی دانان !! ...

2003/11/29

كێشه یه كم هه یه له گه ڵ ماڵپه ڕه كه م .. بۆ گۆرانی دانان !! یارمه تی سوپاس

و: كێشه یه كم هه یه له گه ڵ ماڵپه ڕه كه م .. بۆ گۆرانی دانان !! ...

2003/11/29

Divx و Xvid

و: Divx و Xvid ...

2003/11/29

كێشه یه كم هه یه له گه ڵ ماڵپه ڕه كه م .. بۆ گۆرانی دانان !! یارمه تی سوپاس

و: كێشه یه كم هه یه له گه ڵ ماڵپه ڕه كه م .. بۆ گۆرانی دانان !! ...

2003/11/29

من ئێستا هاتووم

و: من ئێستا هاتووم ...

2003/11/29

فریام كه ون!!!!!!!!!!!!!!!!تخوا

و: فریام كه ون!!!!!!!!!!!!!!!!تخوا ...

2003/11/29

بۆ Kurd IT

و: بۆ Kurd IT ...

2003/11/29

فلاشێكی كوردەواریم گەرەكه.

و: فلاشێكی كوردەواریم گەرەكه. ...

پەڕەکان