هونەر
هونەر
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

138

2003/12/29

Prsiyar پرسیار

و: Prsiyar پرسیار ...

2003/12/29

ئەم لینكه لای ئێوەش وایه،بەڕێزان؟

و: ئەم لینكه لای ئێوەش وایه،بەڕێزان؟ ...

2003/12/29

Prsiyar پرسیار

و: Prsiyar پرسیار ...

2003/12/29

كارتۆن

و: كارتۆن ...

2003/12/17

فۆنتەكانی یونیكۆد بە شێوەی 3D

و: فۆنتەكانی یونیكۆد بە شێوەی 3D ...

2003/12/17

فۆنتەكانی یونیكۆد بە شێوەی 3D

و: فۆنتەكانی یونیكۆد بە شێوەی 3D ...

2003/12/16

سەدام دەگیر كرا!!!!

و: سەدام دەگیر كرا!!!! ...

2003/12/16

كیبۆرد- تاسته تور- بۆ ڕائه كات

و: كیبۆرد- تاسته تور- بۆ ڕائه كات ...

2003/12/15

كارتی سه ری ساڵ

و: كارتی سه ری ساڵ ...

2003/12/14

كیبۆرد- تاسته تور- بۆ ڕائه كات

و: كیبۆرد- تاسته تور- بۆ ڕائه كات ...

2003/12/13

Photoshop

و: Photoshop ...

2003/12/13

چەند لینكێكی بەسوود

و: چەند لینكێكی بەسوود ...

2003/12/13

Photoshop

و: Photoshop ...

2003/12/13

سیسته دامه زراندن

و: سیسته دامه زراندن ...

پەڕەکان