هونەر
هونەر
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

138

2004/01/16

CD image

و: CD image ...

2004/01/16

ئێمایڵ

و: ئێمایڵ ...

2004/01/14

بۆ بەكارهێنەرانی FrontPage

و: بۆ بەكارهێنەرانی FrontPage ...

2004/01/13

Bale kak Goran awa krdma babateki Nwe

و: Bale kak Goran awa krdma babateki Nwe ...

2004/01/12

‌DVD

و: ‌DVD ...

2004/01/10

Yarmati ba pala

و: Yarmati ba pala ...

2004/01/10

فریام كه ون نه مام. له به ێن چوم

و: فریام كه ون نه مام. له به ێن چوم ...

2004/01/09

دیسان ڤایرۆسێكی نوێ

و: دیسان ڤایرۆسێكی نوێ ...

2004/01/08

فارهانگی سیاسی

و: فارهانگی سیاسی ...

2004/01/07

له بابەت google

و: له بابەت google ...

2004/01/06

فارهانگی سیاسی

و: فارهانگی سیاسی ...

2004/01/01

پرسیار

و: پرسیار ...

2003/12/29

Prsiyar پرسیار

و: Prsiyar پرسیار ...

پەڕەکان