هونەر
هونەر
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

138

2004/02/26

پالتالك....اخ

و: پالتالك....اخ ...

2004/02/20

madona.com

و: madona.com ...

2004/02/12

زمانی كۆمپیوتەر ئینگلیزیه

و: زمانی كۆمپیوتەر ئینگلیزیه ...

2004/02/09

la word lapara bxaita pal yaktr

و: la word lapara bxaita pal yaktr ...

2004/02/09

راگرتنی Windows Messenger له كاتی هه لگیساندنی كۆمپیتره كه ت

و: راگرتنی Windows Messenger له كاتی هه لگیساندنی كۆمپیتره كه ت ...

2004/02/08

ئه نتی بلاسته ر(تیررۆر)

و: ئه نتی بلاسته ر(تیررۆر) ...

2004/02/06

بۆ پرۆگرامی كوردی دروست نەكەین ؟؟ ئایا ناتوانین ؟

و: بۆ پرۆگرامی كوردی دروست نەكەین ؟؟ ئایا ناتوانین ؟ ...

2004/02/06

لاپەڕەیەك بۆ كاك هونەر

و: لاپەڕەیەك بۆ كاك هونەر ...

2004/02/06

بۆ پرۆگرامی كوردی دروست نەكەین ؟؟ ئایا ناتوانین ؟

و: بۆ پرۆگرامی كوردی دروست نەكەین ؟؟ ئایا ناتوانین ؟ ...

2004/02/06

ئه نتی بلاسته ر(تیررۆر)

و: ئه نتی بلاسته ر(تیررۆر) ...

2004/02/05

فەرهەنگی computer

و: فەرهەنگی computer ...

2004/02/04

فەرهەنگی computer

و: فەرهەنگی computer ...

2004/02/04

كوردیش میوزیك

و: كوردیش میوزیك ...

2004/02/04

كوردیش میوزیك

و: كوردیش میوزیك ...

پەڕەکان