هاوسەر
هاوسەر
%0

تۆمارکردن

2005/10/09

بەشداری

149

2005/10/15

تو خودا یا مە رمەتیم بدە ن

Re: تو خودا یا مە رمەتیم بدە ن ...

2005/10/14

ئەمە چی دەگەێنێ؟؟؟

Re: ئەمە چی دەگەێنێ؟؟؟ ...

2005/10/14

فۆڵدەر

Re: فۆڵدەر ...

2005/10/12

ئەکرۆباتی 6 ی پرۆفیشناڵ

Re: ئەکرۆباتی 6 ی پرۆفیشناڵ ...

2005/10/11

چۆن ویندۆیXP ئاکتیڤ دەکەیت

Re: چۆن ویندۆیXP ئاکتیڤ دەکەیت ...

2005/10/11

ئەکرۆباتی 6 ی پرۆفیشناڵ

Re: ئەکرۆباتی 6 ی پرۆفیشناڵ ...

2005/10/11

FTP

Re: FTP ...

2005/10/11

چۆن ویندۆیXP ئاکتیڤ دەکەیت

Re: چۆن ویندۆیXP ئاکتیڤ دەکەیت ...

2005/10/10

ئەکرۆباتی 6 ی پرۆفیشناڵ

Re: ئەکرۆباتی 6 ی پرۆفیشناڵ ...

2005/10/10

لۆ kurdsat.tv/

Re: لۆ kurdsat.tv/ ...

2005/10/10

چۆن ویندۆیXP ئاکتیڤ دەکەیت

Re: چۆن ویندۆیXP ئاکتیڤ دەکەیت ...

2005/10/10

بچووکە بەڵام بەکارە!

Re: بچووکە بەڵام بەکارە! ...

پەڕەکان