هاوسەر
هاوسەر
%0

تۆمارکردن

2005/10/09

بەشداری

149

2006/11/01

بەرنامەی ئۆفیسی ویندۆز 2003

Re: بەرنامەی ئۆفیسی ویندۆز 2003 ...

2006/11/01

هۆی چی یهIE‌ لەپڕ دادەخرێتەوە بێ ئەوەی بتوانیت ناوەڕۆک ببینیت؟

Re: هۆی چی یهIE‌ لەپڕ دادەخرێتەوە بێ ئەوەی بتوانیت ناوەڕۆک ببینی ...

2006/11/01

موشکیلەی genuine ویندۆز...

Re: موشکیلەی genuine ویندۆز... ...

2006/10/30

بەرنامەی ئۆفیسی ویندۆز 2003

Re: بەرنامەی ئۆفیسی ویندۆز 2003 ...

2006/10/30

ویندوزا کوردی

Re: ویندوزا کوردی ...

2006/10/30

سەرەتای دروست کردنی ماڵپەڕ

Re: سەرەتای دروست کردنی ماڵپەڕ ...

2006/10/30

موشکیلەی genuine ویندۆز...

Re: موشکیلەی genuine ویندۆز... ...

2006/10/29

کۆدی مۆبایل

Re: کۆدی مۆبایل ...

2006/10/29

سەرەتای دروست کردنی ماڵپەڕ

Re: سەرەتای دروست کردنی ماڵپەڕ ...

2006/10/29

ویندوزا کوردی

Re: ویندوزا کوردی ...

2006/10/29

ئەمە چ سکریپتێکە

Re: ئەمە چ سکریپتێکە ...

2006/10/29

موشکیلەی genuine ویندۆز...

Re: موشکیلەی genuine ویندۆز... ...

2006/10/29

سکاننەر

Re: سکاننەر ...

2006/10/29

موشکیلەی genuine ویندۆز...

Re: موشکیلەی genuine ویندۆز... ...

پەڕەکان