هاوسەر
هاوسەر
%0

تۆمارکردن

2005/10/09

بەشداری

149

2007/01/24

داوای ڤێستاو شێوازەکانی بکە لێرە ...!

Re: داوای ڤێستاو شێوازەکانی بکە لێرە ...! ...

2007/01/22

ADOBE PHOTOSHOP CS3

Re: ADOBE PHOTOSHOP CS3 ...

2007/01/22

داوای ڤێستاو شێوازەکانی بکە لێرە ...!

Re: داوای ڤێستاو شێوازەکانی بکە لێرە ...! ...

2007/01/22

youtube

Re: youtube ...

2007/01/17

youtube

Re: youtube ...

2007/01/09

سایتی سەردەم چی لێ هات ؟

Re: سایتی سەردەم چی لێ هات ؟ ...

2007/01/08

نووسینی پەیام

Re: نووسینی پەیام ...

2006/11/13

گۆڕینی ئاڵای كوردستان

Re: گۆڕینی ئاڵای كوردستان ...

2006/11/13

فۆرمات کردنی کۆمپاک پرێساریۆ

Re: فۆرمات کردنی کۆمپاک پرێساریۆ ...

2006/11/08

نوێکردنەوەی کوردئایتیگرووپ

Re: نوێکردنەوەی کوردئایتیگرووپ ...

2006/11/01

ئەمە چ سکریپتێکە

Re: ئەمە چ سکریپتێکە ...

2006/11/01

ویندوزا کوردی

Re: ویندوزا کوردی ...

2006/11/01

کۆدی مۆبایل

Re: کۆدی مۆبایل ...

2006/11/01

Keyboard for Unikurd fonts

Re: Keyboard for Unikurd fonts ...

پەڕەکان