ماکستۆر
ماکستۆر
%0

تۆمارکردن

2005/10/16

بەشداری

26

2005/10/28

سڕینەوەی پرۆگرام

Re: سڕینەوەی پرۆگرام ...

2005/10/26

risk

2005/10/26

risk

Re: risk ...

2005/10/25

كورينى زمان

Re: كورينى زمان ...

2005/10/24

سڕینە‌وەی مێمؤری شاراوه

Re: سڕینە‌وەی مێمؤری شاراوه ...

2005/10/24

دەنگ

Re: دەنگ ...

2005/10/24

فرۆنتپەیچ

Re: فرۆنتپەیچ ...

2005/10/24

دوو داتا بۆ یەک شاشە!

Re: دوو داتا بۆ یەک شاشە! ...

2005/10/24

کاره با..

Re: کاره با.. ...

2005/10/24

مانگژمێر

Re: مانگژمێر ...

2005/10/24

مانگژمێر

Re: مانگژمێر ...

پەڕەکان