كەریم قوبادی
كەریم قوبادی
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

427

2004/01/24

( بۆ به ڕێزان به ڕێوابه رانی گروپ ( به شی نووسه ر )

و: ( بۆ به ڕێزان به ڕێوابه رانی گروپ ( به شی نووسه ر ) ...

2004/01/24

كراكی پرۆگرامێك

و: كراكی پرۆگرامێك ...

2004/01/22

بچوككردنی فیڵمێك یان دابەشكردنی بۆ دوو پارچه

و: بچوككردنی فیڵمێك یان دابەشكردنی بۆ دوو پارچه ...

2004/01/22

بچوككردنی فیڵمێك یان دابەشكردنی بۆ دوو پارچه

و: بچوككردنی فیڵمێك یان دابەشكردنی بۆ دوو پارچه ...

2004/01/22

بۆ برای به ڕێزكاك گۆران كوردی

و: بۆ برای به ڕێزكاك گۆران كوردی ...

2004/01/20

هارددیسك

و: هارددیسك ...

2004/01/20

هارددیسك

و: هارددیسك ...

2004/01/20

پێشنیارێك ....

و: پێشنیارێك .... ...

2004/01/17

Kurdish.HTML.Editor

و: Kurdish.HTML.Editor ...

2004/01/15

بۆ كاك گۆرانی خۆشه ویست

و: بۆ كاك گۆرانی خۆشه ویست ...

2004/01/15

(1- بۆ چاوی كه م هێز ) ( 2- ئاوبكه ژێر خۆت) ( 3- لووتی بۆش )

و: (1- بۆ چاوی كه م هێز ) ( 2- ئاوبكه ژێر خۆت) ( 3- لووتی بۆش ...

2004/01/14

بۆ كاك گۆرانی خۆشه ویست

و: بۆ كاك گۆرانی خۆشه ویست ...

2004/01/14

بۆ ramtin و بەردەقانی

و: بۆ ramtin و بەردەقانی ...

پەڕەکان