كەریم قوبادی
كەریم قوبادی
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

427

2004/02/10

پێشنیاریك له گه ل ریزم بۆ ئه ندامانی كۆرد ئی تی گرۆپ

و: پێشنیاریك له گه ل ریزم بۆ ئه ندامانی كۆرد ئی تی گرۆپ ...

2004/02/09

لێگەڕیان لە Google دا بە كوردی؟

و: لێگەڕیان لە Google دا بە كوردی؟ ...

2004/02/08

وێنه..

و: وێنه.. ...

2004/02/07

وێنه..

و: وێنه.. ...

2004/02/07

كورد ئای تی گروپ

و: كورد ئای تی گروپ ...

2004/02/07

جی پرۆگرامیك هه یه ئی پی بگۆریت

و: جی پرۆگرامیك هه یه ئی پی بگۆریت ...

2004/02/05

فونته كاني يوني كود َجون بة كار دين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

و: فونته كاني يوني كود َجون بة كار دين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ...

2004/02/05

فونته كاني يوني كود َجون بة كار دين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

و: فونته كاني يوني كود َجون بة كار دين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ...

2004/02/05

فونته كاني يوني كود َجون بة كار دين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

و: فونته كاني يوني كود َجون بة كار دين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ...

2004/02/04

كوردیش میوزیك

و: كوردیش میوزیك ...

2004/02/04

لینکێک

و: لینکێک ...

2004/02/03

گۆران كوردی یارمه تی

و: گۆران كوردی یارمه تی ...

پەڕەکان