كەریم قوبادی
كەریم قوبادی
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

427

2004/02/15

گۆران كوردی

و: گۆران كوردی ...

2004/02/14

سیستم میكا نیك

و: سیستم میكا نیك ...

2004/02/14

كێشەیەك لەكاتی چونەژوورەوەی ئەم یانەیەدا

و: كێشەیەك لەكاتی چونەژوورەوەی ئەم یانەیەدا ...

2004/02/13

كێشەیەك لەكاتی چونەژوورەوەی ئەم یانەیەدا

و: كێشەیەك لەكاتی چونەژوورەوەی ئەم یانەیەدا ...

2004/02/13

ئەتەوێت ئای پی خۆت بزانیت ؟

و: ئەتەوێت ئای پی خۆت بزانیت ؟ ...

2004/02/12

نوسینی ماڵپەڕ به یونیكورد

و: نوسینی ماڵپەڕ به یونیكورد ...

2004/02/12

ده ر باره ی كۆده كان بۆ نوسینی كوردی...

و: ده ر باره ی كۆده كان بۆ نوسینی كوردی... ...

2004/02/11

دروست كیردنی،،،،،،،،،،،،،،،

و: دروست كیردنی،،،،،،،،،،،،،،، ...

2004/02/11

ده ر باره ی كۆده كان بۆ نوسینی كوردی...

و: ده ر باره ی كۆده كان بۆ نوسینی كوردی... ...

2004/02/11

دوو كێشه لهMicrosoft Word وه RealOne plyer

و: دوو كێشه لهMicrosoft Word وه RealOne plyer ...

2004/02/11

دوو كێشه لهMicrosoft Word وه RealOne plyer

و: دوو كێشه لهMicrosoft Word وه RealOne plyer ...

2004/02/11

جونيةتى دروست كردنى سايت

و: جونيةتى دروست كردنى سايت ...

2004/02/10

دوو كێشه لهMicrosoft Word وه RealOne plyer

و: دوو كێشه لهMicrosoft Word وه RealOne plyer ...

پەڕەکان