كەریم قوبادی
كەریم قوبادی
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

427

2004/02/25

بژیت كاك هۆژه گیان

و: بژیت كاك هۆژه گیان ...

2004/02/24

ماڵپارم ده وێ

و: ماڵپارم ده وێ ...

2004/02/22

بةرنامةي دروست كردني كيبورد

و: بةرنامةي دروست كردني كيبورد ...

2004/02/21

دروست كردنی مه ڵپه ڕ

و: دروست كردنی مه ڵپه ڕ ...

2004/02/21

دروست كردنی مه ڵپه ڕ

و: دروست كردنی مه ڵپه ڕ ...

2004/02/19

تەنها جێگای دڵخۆشیه

و: تەنها جێگای دڵخۆشیه ...

2004/02/19

TEST

و: TEST ...

2004/02/19

تەنها جێگای دڵخۆشیه

و: تەنها جێگای دڵخۆشیه ...

2004/02/16

تەنها جێگای دڵخۆشیه

و: تەنها جێگای دڵخۆشیه ...

2004/02/16

بۆ ئەوەندە خاوە؟؟؟

و: بۆ ئەوەندە خاوە؟؟؟ ...

2004/02/16

زیاتر لە 10 فایل download كە!

و: زیاتر لە 10 فایل download كە! ...

2004/02/15

خوێندنه وه ی كوردی له پال تالك

و: خوێندنه وه ی كوردی له پال تالك ...

پەڕەکان