كەریم قوبادی
كەریم قوبادی
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

427

2004/04/21

كیبۆرد

و: كیبۆرد ...

2004/04/20

كیبۆرد

و: كیبۆرد ...

2004/04/19

وێنەی پێشبڕكێ

و: وێنەی پێشبڕكێ ...

2004/04/19

پێشبڕكێ

و: پێشبڕكێ ...

2004/04/19

ڕۆژ ژمێری كوردی

و: ڕۆژ ژمێری كوردی ...

2004/04/10

فرۆنت پەیچ

و: فرۆنت پەیچ ...

2004/04/03

پرسیارێك له ئای تی

و: پرسیارێك له ئای تی ...

2004/03/28

نووسین به یونیكورد

و: نووسین به یونیكورد ...

2004/03/26

ماڵپەڕ

و: ماڵپەڕ ...

2004/03/26

ماڵپەڕ

و: ماڵپەڕ ...

2004/03/26

ماڵپەڕ

و: ماڵپەڕ ...

2004/03/23

پیرۆزه

و: پیرۆزه ...

پەڕەکان