كەریم قوبادی
كەریم قوبادی
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

427

2003/11/12

لۆگۆ

و: لۆگۆ ...

2003/11/12

ناردنی نوسین و خوێندنه وه ی به كوردی

و: ناردنی نوسین و خوێندنه وه ی به كوردی ...

2003/11/12

لۆگۆ

و: لۆگۆ ...

2003/11/12

لۆگۆ

و: لۆگۆ ...

2003/11/11

encyclopedia

و: encyclopedia ...

2003/11/10

كردنه وه ی مال په ر

و: كردنه وه ی مال په ر ...

2003/11/09

پاڵتاك، وه كێشەكانی كورد

و: پاڵتاك، وه كێشەكانی كورد ...

2003/11/09

لینك

و: لینك ...

2003/11/09

ئانتێنی ساته لایت(ماهواره)

و: ئانتێنی ساته لایت(ماهواره) ...

2003/11/09

گۆۆگلێ

و: گۆۆگلێ ...

2003/11/09

ئانتێنی ساته لایت(ماهواره)

و: ئانتێنی ساته لایت(ماهواره) ...

2003/11/08

لۆگۆ

و: لۆگۆ ...

پەڕەکان