كەریم قوبادی
كەریم قوبادی
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

427

2003/12/10

quran

و: quran ...

2003/12/08

google

و: google ...

2003/12/08

google

و: google ...

2003/12/07

واتای ئەم دوو وشه به كوردی

و: واتای ئەم دوو وشه به كوردی ...

2003/12/07

واتای ئەم دوو وشه به كوردی

و: واتای ئەم دوو وشه به كوردی ...

2003/12/07

وەرگێران‌ لە یونكۆدەوە بۆ كاك عەلی

و: وەرگێران‌ لە یونكۆدەوە بۆ كاك عەلی ...

2003/12/06

باسێكی Screensaver به ڕێز و سڵاوه وه .

و: باسێكی Screensaver به ڕێز و سڵاوه وه . ...

2003/12/05

دەمەوێت شێل بكرم

و: دەمەوێت شێل بكرم ...

2003/12/05

فۆنتی كوردی

و: فۆنتی كوردی ...

2003/12/05

فۆنتی كوردی

و: فۆنتی كوردی ...

2003/12/05

ماڵپه ر

و: ماڵپه ر ...

2003/12/05

فۆنتی كوردی

و: فۆنتی كوردی ...

2003/12/05

چوار گۆشه

و: چوار گۆشه ...

پەڕەکان