كەریم قوبادی
كەریم قوبادی
%0

تۆمارکردن

2004/05/31

بەشداری

427

2004/01/02

گیرو گرفت

و: گیرو گرفت ...

2004/01/02

فۆنتەكانی یونیكۆد بە شێوەی 3D

و: فۆنتەكانی یونیكۆد بە شێوەی 3D ...

2004/01/02

یونیكۆد و كێشەی خەڵك

و: یونیكۆد و كێشەی خەڵك ...

2004/01/02

بەرنامەیەك بۆ تۆماركردنی دەنگ

و: بەرنامەیەك بۆ تۆماركردنی دەنگ ...

2004/01/01

بەرنامەیەك بۆ تۆماركردنی دەنگ

و: بەرنامەیەك بۆ تۆماركردنی دەنگ ...

2003/12/30

دیسان فۆنت

و: دیسان فۆنت ...

2003/12/30

كارتۆن

و: كارتۆن ...

2003/12/29

وێب لۆگ

و: وێب لۆگ ...

2003/12/29

ئەم لینكه لای ئێوەش وایه،بەڕێزان؟

و: ئەم لینكه لای ئێوەش وایه،بەڕێزان؟ ...

2003/12/29

Prsiyar پرسیار

و: Prsiyar پرسیار ...

2003/12/29

ئەم لینكه لای ئێوەش وایه،بەڕێزان؟

و: ئەم لینكه لای ئێوەش وایه،بەڕێزان؟ ...

2003/12/29

Prsiyar پرسیار

و: Prsiyar پرسیار ...

2003/12/29

وێب لۆگ

و: وێب لۆگ ...

پەڕەکان