دیزاینكار
دیزاینكار
%0

تۆمارکردن

2006/05/28

بەشداری

60

2007/04/17

كوردستان پۆست هاكك كرا

Re: كوردستان پۆست هاكك كرا ...

2006/12/06

TISHK TV

Re: TISHK TV ...

2006/11/27

نوێکردنەوەی کوردئایتیگرووپ

Re: نوێکردنەوەی کوردئایتیگرووپ ...

2006/11/06

زانکۆی سلێمانی و پاراستنی نهێنی خوێندکاران

Re: زانکۆی سلێمانی و پاراستنی نهێنی خوێندکاران ...

2006/11/05

داواكارى بةرنامةى كةلةك

Re: داواكارى بةرنامةى كةلةك ...

2006/10/28

زانکۆی سلێمانی و پاراستنی نهێنی خوێندکاران

Re: زانکۆی سلێمانی و پاراستنی نهێنی خوێندکاران ...

2006/10/27

زانکۆی سلێمانی و پاراستنی نهێنی خوێندکاران

Re: زانکۆی سلێمانی و پاراستنی نهێنی خوێندکاران ...

2006/10/26

زانکۆی سلێمانی و پاراستنی نهێنی خوێندکاران

Re: زانکۆی سلێمانی و پاراستنی نهێنی خوێندکاران ...

2006/10/26

زانکۆی سلێمانی و پاراستنی نهێنی خوێندکاران

Re: زانکۆی سلێمانی و پاراستنی نهێنی خوێندکاران ...

2006/10/26

زانکۆی سلێمانی و پاراستنی نهێنی خوێندکاران

Re: زانکۆی سلێمانی و پاراستنی نهێنی خوێندکاران ...

2006/10/26

زانکۆی سلێمانی و پاراستنی نهێنی خوێندکاران

Re: زانکۆی سلێمانی و پاراستنی نهێنی خوێندکاران ...

پەڕەکان

نەخشەی چالاکی