دیاكۆ
دیاكۆ
%0

تۆمارکردن

2005/12/04

بەشداری

26

2007/01/13

ڕەشکه

Re: ڕەشکه ...

2006/12/17

کۆبونەوە

Re: کۆبونەوە ...

2006/12/10

پرسیار لەسەر وشەیێكی كوردی بەڵام زۆرم پێویستە

Re: پرسیار لەسەر وشەیێكی كوردی بەڵام زۆرم پێویستە ...

2006/12/09

کۆبونەوە

Re: کۆبونەوە ...

2006/11/28

خاڵی پاش ڕستە لەنوسینی کوردید بە فۆنتی كوردی یونیكۆدو

Re: خاڵی پاش ڕستە لەنوسینی کوردید بە فۆنتی كوردی یونیكۆدو ...

2006/11/02

ئەحمەدی هەردی

Re: ئەحمەدی هەردی ...

2006/10/26

جاوید...جاویدان

Re: جاوید...جاویدان ...

2006/10/23

زمانی سه ره کی داتا

Re: زمانی سه ره کی داتا ...

2006/10/23

پهپ

Re: پهپ ...

2006/10/20

پهپ

Re: پهپ ...

2006/10/17

ئەلفابێتی ئیسلامی؟؟!

Re: ئەلفابێتی ئیسلامی؟؟! ...

پەڕەکان

نەخشەی چالاکی