ديلمان
ديلمان
%0

تۆمارکردن

2004/09/07

بەشداری

67

2004/10/27

ئوتوئوپدایت

Re: ئوتوئوپدایت ...

2004/10/27

ئەگەر ئەرک نەبێت‌!

Re: ئەگەر ئەرک نەبێت‌! ...

2004/10/27

یارمەتی Startsida هەردەگۆڕێت .. تکایه یارمەتی

Re: یارمەتی Startsida هەردەگۆڕێت .. تکایه یارمەتی ...

2004/10/27

په یام بۆ کاک دیلمان

Re: په یام بۆ کاک دیلمان ...

2004/10/27

پێویسیم به پرۆ گرا مێک هه یه

Re: پێویسیم به پرۆ گرا مێک هه یه ...

2004/10/26

په یام بۆ کاک دیلمان

Re: په یام بۆ کاک دیلمان ...

2004/10/26

یارمەتی Startsida هەردەگۆڕێت .. تکایه یارمەتی

Re: یارمەتی Startsida هەردەگۆڕێت .. تکایه یارمەتی ...

2004/10/26

Diskrensning ئیش ناکات

Re: Diskrensning ئیش ناکات ...

2004/10/26

ناوی كوردی

Re: ناوی كوردی ...

2004/10/25

کێشەی جافا

Re: کێشەی جافا ...

2004/10/25

کێشه ی avshewrt.exe

Re: کێشه ی avshewrt.exe ...

2004/10/25

تکایە رزگارم بکەن

Re: تکایە رزگارم بکەن ...

2004/10/25

فا یلی exe32

Re: فا یلی exe32 ...

پەڕەکان

نەخشەی چالاکی