تۆ لێرەیت

ماڵەوە سه‌‌کۆ
 لینک ‌و پرۆگرام
بابەتی داخراو نە ئایفۆن٥ یەکەم مۆبایلە و نە ساڵی ٢٠١٣ شە
۔2012/12/03۔ : ۔Kurdm84۔۔Zandy۔
5
بابەتی داخراو کوردستانی گەورە لە گوگڵ
۔2012/12/01۔ : ۔Kurddata2006۔
0
بابەتی داخراو Ubuntu One
۔2012/11/30۔ : ۔ئامانج۔
0
بابەتی داخراو مەکوی کوردی
۔2012/11/25۔ : ۔Sia۔۔Bardaqani۔
6
بابەتی داخراو تۆتۆریاڵی خۆماڵی
۔2012/11/24۔ : ۔Dilan۔۔Kurddata2006۔
1
بابەتی داخراو timelinejs
۔2012/11/19۔ : ۔هیوا۔۔هیوا۔
2
بابەتی داخراو account information skype
۔2012/11/08۔ : ۔Pshko90۔
0
بابەتی داخراو Dropbox
۔2012/10/28۔ : ۔Abdwlla۔۔Daniel۔
4
بابەتی داخراو چاوپێکەوتنی بۆتان عوسمان
۔2012/10/17۔ : ۔Kurdish EAgle۔۔Kurdish EAgle۔
14
بابەتی داخراو Twitter بە کوردی
۔2012/10/10۔ : ۔Sia۔۔Kurdish EAgle۔
53

پەڕەکان