تۆ لێرەیت

ماڵەوە سه‌‌کۆ
 لینک ‌و پرۆگرام
بابەتی داخراو ‌پرۆگرامی Adobe Premiere Pro v7.0
۔2003/09/08۔ : ۔Dastan۔۔Dastan۔
2
بابەتی داخراو ‌Download Accelerator Plus V.7 بۆ دابەزاندنی فایل
۔2003/09/08۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Dastan۔
4
3
بابەتی داخراو سایتی KurdishCom و كۆماڵێك پرۆگرام
۔2003/09/07۔ : ۔Dastan۔۔Dastan۔
2
بابەتی داخراو ‌Norton Anti Viruse 2004 Profesional Edition
۔2003/09/07۔ : ۔Dastan۔۔Dastan۔
12
بابەتی داخراو پرۆگرامی Download Druid v2.1 بۆ دابەزاندنی File
۔2003/09/07۔ : ۔Dastan۔۔Dastan۔
2
بابەتی داخراو بۆ دابەزاندنی پروگرامی جۆراو جۆر
۔2003/09/07۔ : ۔Dastan۔۔Kurditgroup_Anon۔
1
بابەتی داخراو سكرین سەیڤەرێكی دەریایی
۔2003/09/07۔ : ۔Dastan۔۔Dastan۔
2
بابەتی داخراو پرۆگرامێك بۆ گەورا كردنەوەی رەسمی بچووك S-PlinePro Full
۔2003/09/03۔ : ۔Dastan۔۔Dastan۔
3
بابەتی داخراو دوا ڤێرژنی پرۆگرامی Zone Alarm Pro 4.0.146.029
۔2003/09/03۔ : ۔Dastan۔
0

پەڕەکان