تۆ لێرەیت

ماڵەوە سه‌‌کۆ
 لینک ‌و پرۆگرام
بابەتی داخراو به رنامه یه كی جوان وخاوێن بۆ په یوه ندی..
۔2004/04/14۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Brwwa۔
4
بابەتی داخراو لاپەڕەی عێراق بۆ هەمووان
۔2004/04/13۔ : ۔Bardaqani۔۔Aras۔
1
بابەتی داخراو سایتێكی نوێ به یونیكۆد
۔2004/04/13۔ : ۔Bardaqani۔۔Papulai Bahar۔
1
بابەتی داخراو سه یركردنی TV له ڕێی internet
۔2004/04/08۔ : ۔Brwwa۔
0
بابەتی داخراو كوردپلانێت
۔2004/04/08۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
10
بابەتی داخراو port scanners
۔2004/04/07۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Bardaqani۔
1
بابەتی داخراو كاك بەردەقانی
۔2004/04/04۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
4
بابەتی داخراو به رنا مه یه كی جوان و خاوێن بۆ په یوه ندی
۔2004/04/02۔ : ۔Brwwa۔۔Brwwa۔
2
بابەتی داخراو چەند لینك بۆ چەند بابەت
۔2004/04/01۔ : ۔Aras۔۔Kurditgroup_Anon۔
1
بابەتی داخراو هەواڵی دەرچوونی بەرنامەی نوێ
۔2004/03/29۔ : ۔Aras۔
0

پەڕەکان