تۆ لێرەیت

ماڵەوە سه‌‌کۆ
 لینک ‌و پرۆگرام
بابەتی داخراو ره سم
۔2004/04/28۔ : ۔Brwwa۔۔Kurditgroup_Anon۔
1
بابەتی داخراو MSN Massenger Plus 2.54
۔2004/04/25۔ : ۔Dastan۔
0
بابەتی داخراو چۆن ئەتوانم گۆرانی لە كاسێتەوه بكەم به File
۔2004/04/24۔ : ۔سەنگەر۔۔Kurditgroup_Anon۔
2
بابەتی داخراو هاك كردنی كۆمپیوتر
۔2004/04/24۔ : ۔Dastan۔۔Kurditgroup_Anon۔
7
بابەتی داخراو فەرموون Office XP SP3
۔2004/04/24۔ : ۔Dastan۔
0
بابەتی داخراو website
۔2004/04/24۔ : ۔Ardawan۔۔Kurditgroup_Anon۔
1
بابەتی داخراو ئینجا مه گه ر ماترێكس بێنم كه ئه نتی
۔2004/04/24۔ : ۔Amanj۔۔Kurditgroup_Anon۔
8
بابەتی داخراو stinger//Anti virus
۔2004/04/24۔ : ۔Ardawan۔۔Brzu۔
2
بابەتی داخراو گۆرانی له لیستی Favorit ی Real بۆ پاشەكەوت كردن ؟
۔2004/04/23۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔۔Kurditgroup_Anon۔
3
بابەتی داخراو فۆتوكات
۔2004/04/23۔ : ۔Kurditgroup_Anon۔
0

پەڕەکان