تۆ لێرەیت

ماڵەوە سه‌‌کۆ
 لینک ‌و پرۆگرام
بابەتی داخراو saiti kulturi kurdi
۔2004/05/18۔ : ۔Amanj۔۔Kurditgroup_Anon۔
1
بابەتی داخراو كۆدی پاكراو بە شەرتی چەقۆ
۔2004/05/16۔ : ۔Amanj۔۔Kurditgroup_Anon۔
1
بابەتی داخراو یاهوو كورد ئای‌تی گرووپ
۔2004/05/14۔ : ۔Brwwa۔۔ئاسۆ نادری۔
1
بابەتی داخراو كورت‌كردنی ئادرەسی ماڵپەڕەكەت!
۔2004/05/14۔ : ۔هۆژه كۆیی۔۔Kurditgroup_Anon۔
1
بابەتی داخراو deep
۔2004/05/12۔ : ۔Hemen_7۔
0
بابەتی داخراو فەرموون Windows XP SP2
۔2004/05/12۔ : ۔Aras۔۔Dastan۔
6
بابەتی داخراو Copy & Paste
۔2004/05/12۔ : ۔Aras۔۔Kurditgroup_Anon۔
1
بابەتی داخراو ماڵپەڕی كوردۆنێت و خۆڕایی
۔2004/05/12۔ : ۔Aras۔۔Kurditgroup_Anon۔
1
بابەتی داخراو e-mail
۔2004/05/12۔ : ۔Aras۔۔Hemen_7۔
1
بابەتی داخراو نوێكردنەوە
۔2004/05/12۔ : ۔Aras۔۔Kurditgroup_Anon۔
1

پەڕەکان