تۆ لێرەیت

ماڵەوە سه‌‌کۆ
 پرسیار و وەڵام
بابەتی داخراو تکایە وەڵامم بدەنەوە
۔2015/02/02۔ : ۔Kurdm84۔۔Sozyar1998۔
2
بابەتی داخراو پرسیاریک بۆ دەستەی بەڕێوەبەران
۔2015/01/27۔ : ۔رێبین۔۔Kurdm84۔
6
بابەتی داخراو App دروستکردن
۔2015/01/23۔ : ۔Qezwan۔۔Ziring۔
1
بابەتی داخراو پرسیارێک لەسەر (گەڕانی دروپاڵ)
۔2015/01/20۔ : ۔Bardaqani۔۔Jwamermuhammad۔
1
بابەتی داخراو پرسیارێک لەسەر پاتری ماک
۔2015/01/15۔ : ۔Sia۔۔Kurdm84۔
3
بابەتی داخراو داگرتنی Debian
۔2015/01/06۔ : ۔Sia۔۔پێشەواM3۔
12
بابەتی داخراو ماک بووک پرۆ باشترە یان ئایر؟
۔2015/01/04۔ : ۔Sia۔۔Kurdm84۔
9
بابەتی داخراو گۆڕینی ڕستەی دەنگی لە زمانی كوردی بۆ تێكست
۔2015/01/01۔ : ۔Kurdishstudent۔
0
بابەتی داخراو backtrack
۔2014/12/24۔ : ۔Janan۔
0
بابەتی داخراو backtrack
۔2014/12/24۔ : ۔Janan۔
0

پەڕەکان