تۆ لێرەیت

ماڵەوە سه‌‌کۆ پرسیار و وەڵام

Bale kak Goran awa krdma babateki Nwe

Kurditgroup_Anon

Kurditgroup_Anon

بڵاوکراوەتەوە

2004/01/12

دۆخی بوچوون

خوێندنەوە  ۔9۔ )

slaw u rez
yakam jar ba wlami awa bdamawa ka wtt ba zmani shirini kurdi bnusa wallah amnish hazm leya ba kurdi bnusm balam ka kurdiakam zor bashni ( Nusinm bash ni ) wa barasti katishm zor nia amn ager bmawe ba kurdi bnusm barasti kateki zor zor daxayene bo mn badaxawa barasti amn digir nabum qsakat zor juana Dam Xosh har Bji... bas awa awjarash bawa nusm bas ager baw shewa nusina qadaghaya na nainusm balam barasti awi tr zor zahmata bo mn.... awja ager izn haya ba prsiyarakam bkamawa labar awa wabzanimm tenagaishti la prsiyarakam...
Amn gotm barnamak haya bo awa shashai kompiutarakam bkai ba Film yaani Mouse ( mishk ) la gar shashai kompiutaraka bbin dre amn bo malparma bo awai handek sht drust kam ka hadek xalk sudi le wargra ager har tenagaishti seri aw malpara bka bzana awa chon wai le krdua...
http://www.zkurd.org/modules.php?name=News&file=article&sid=49
hiwadarm tegaishtbi
Lagar Rezm
Rzgar

به ڵێ كاك ڕزگار : تێگه یشتم بۆ زانیاری ته ماشای ئێره بكه ناوی پرۆگرامه كانیشی تێدایه :
فه رموو :
http://kurditgroup.org/phorum5/read.php?1,8672

گۆران كوردی

پێویستت بە‌ پرۆگرامی Camtasia یه.

زۆر سوپاس براداران
Rzgar

سڵاو كاك ڕزگار : براكه م هه روه ك كاك هونه ر ئاماژه ی پێداوه به و پرۆگرامه ،
هه روه ها به به پرۆگرامێكی زۆر بچووك ده توانی هه مه موو جوڵانه وه یه كی ماوسه كه ت تۆمار بكه یت :
ئه ویش به پرۆگرامی ( Screen Corder )
هه موو جوڵانه وه و كاركردنی ماوسه كه ت به ده نگ و وێنه وه بۆ تۆمار ده كات به فۆرماتی ( Capture AVI ).
هه ر وه ها به م شێوه یه ده توانی له ماڵپه ڕدا به كاری بهێنیت ، بۆ چونیه تی فێر كردنی كارێك .

گۆران كوردی

ئه مه ش لینكی كۆمپانیاكه یه تی :
http://www.matchware.net/en/default.htm

ئه گه ر پرۆگرامه كه شت پێویست بوو به ئمایل ئاگادارم بكه ره وه . لام ده ست ده كه وێت .

گۆران كوردی

slaw u rez
bale kak goran zor sopast dakam brakam bas barasti aw barnamai Camtasia Sutudio zor asau xosha bas awa bu ba formati .avi tasjili dakrd awish handek serim krd ta dozimawa ka chon formatakai bkaita .SWF bo awai btwanm blwi kamawa la ser inter net Demoyakam dast kawt awish ilajim lei krdu krma daimi hhh...zor zor sopasi barezt dakam barasti kak goran kurdi...
Lagar Rezm
Rzgar

slaw u rez
bale kak goran zor sopast dakam brakam bas barasti aw barnamai Camtasia Sutudio zor asau xosha bas awa bu ba formati .avi tasjili dakrd awish handek serim krd ta dozimawa ka chon formatakai bkaita .SWF bo awai btwanm blwi kamawa la ser inter net Demoyakam dast kawt awish ilajim lei krdu krma daimi hhh...zor zor sopasi barezt dakam barasti kak goran kurdi...
Lagar Rezm
Rzgar

سڵاوت لێ بێ كاك ڕزگار :ده سته كانت خۆش بێت به هیوای به رهه متین له داهاتودا .

گۆران كوردی

زۆر سوپاس برام